Advokātu birojs, visā Latvijā

Drukāt
Banner 1050x80
1

Vineta Ķine, zvērināta advokāte

Nomales 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Advokāti, Juridiskie pakalpojumi, Advokātu birojs , juristu konsultācijas, juridiskie biroji, juristi,, zvērinātu advokātu birojs , juridiskais birojs , juristu birojs , jurista pakalpojumi, jurists nekustamo
  • 1 Advokāti
2

Failas Abbasovas Zvērināta advokāta birojs

Graudu 27/29-4.st., Liepāja LV-3401
pakalpojumi Kurzemē, advokātu pakalpojumi Rīga, jurista pakalpojumi, jurists, jurists Liepāja, civillietas, birojs , aizstāvība, pārstāvība, krimināllietās, pārstāvniecība, pārstāvība civillietās, administratīvajās
  • 2 Advokāti

Rode un partneri, PS, Zvērinātu advokātu birojs

Miera 2-4.st., Rīga LV-1001
Pakalpojumi juridiskām un fiziskām personām:: ✓ Aizstāvība un juridiskās palīdzības sniegšana kriminālprocesos ✓ Pārstāvība Eiropas cilvēktiesību tiesā ✓ Pārstāvība civilprocesos tiesās un šķīrējtiesās ✓ Pārstāvība administratīvajos procesos iestādēs un tiesās ✓ Visa veida darījumu ar nekustamo īpašumu juridiskā apkalpošana ✓ Parādu piedziņa ✓ Ģimenes tiesības ✓ Mantojuma tiesības ✓ Darba tiesības

Raudiņš A., individuāli praktizējošs zvērināts advokāts

Lāčplēša 27-4, Rīga LV-1011
Advokātu birojs , advokāti, zvērināts advokāts, juridiskie pakalpojumi, krimināllietas, civillietas,, Advokāti Rīga, Centrs, advokātu birojs Centrs, juridiskā palīdzība goda un cieņas aizskaršanas strīdos

Kurzemes Apgabaltiesas Kurzemes rajona tiesas individuāli praktizējoša advokāte Viktorija Borina

Klāva Ukstiņa 5A-17N, Liepāja LV-3401
Juridiskie pakalpojumi, jurists, juristi, advokāti, advokātu birojs , juridisko adrešu noma, juridiskās, Sprūde, Kibelko, Freidenfelde, Elsberģe, Kreics, Čikše, Abbasova, Kālis, Pomerancis, Kucenko birojs ,

Zvērinātu advokātu birojs Centrs, Ulmanis Valdis, zvērināts advokāts

Lāčplēša 43-4b, Rīga LV-1011
Juridiskie pakalpojumi:: Sniedzam labas juridiskās konsultācijas klientiem, fiziskām un juridiskām personām, pārstāvam klienta intereses tiesās, sagatavojam juridiskos dokumentus. ✓ Komerctiesības ✓ Civiltiesības ✓ Maksātnespējas procesi (fiziskās un juridiskās personas, TAP, ĀTAP) ✓ Sūdzības iepirkumu uzraudzības birojam ✓ Patērētāju aizsardzības tiesības ✓ Dzīvokļu tiesības. Dzīvojamo telpu īres tiesības ✓ Administratīvo pārkāpumu tiesības ✓ Administratīvās tiesības un administratīvais process ✓ Krimināltiesības un kriminālprocess ✓ Konstitucionālās tiesības un cilvēktiesības ✓ Darba tiesības ✓ Banku tiesības

Zvērināta advokāte - Jekaterina Barere

Emīlijas Benjamiņas 10-34, Rīga LV-1050
Zvērinātas advokātes Jekaterinas Bareres sniegtie pakalpojumi:: ✓ laulības šķiršanas lietas – bērnu aizgādības un saskarsmes kārtības noteikšana, konsultācijas uzturlīdzekļu jautājumos, tajā skaitā arī uzturlīdzekļu piedziņa bijušā laulāta labklājības līmeņa nodrošināšanai; laulības laikā iegādātas kopmantas sadale; vienošanu sastādīšana starp laulātiem laulības šķiršanai ārpus tiesas procesā; ✓ administratīvie jautājumi (sodi un tml.), pieteikumu sastādīšana administratīvajā procesā – administratīvo aktu un iestādes faktiskās rīcības apstrīdēšana, pārstāvība administratīvajā tiesā; ✓ konsultācijas mantojuma lietās – likumiskā, testamentāra, līgumiskā mantošanas kārtība, atstumšana no mantojuma, mantojuma dalīšana starp mantiniekiem un citi; ✓ konsultācijas kriminālajos jautājumos, kā arī aizstāvība pirmstiesas izmeklēšanas laikā, kā arī tiesā; cietušo pārstāvība kriminālprocesā, kompensācijas pieteikumu sastādīšana; ✓ konsultācijas saistību tiesībās – līgumu sastādīšana un grozīšana, nomas, pirkuma, dāvinājuma, uztura, patapinājuma, piegādes līgumi; ✓ dažādu vienošanu, paskaidrojumu, iebildumu sastādīšana, citu procesuālu dokumentu sagatavošana iesniegšanai tiesā; ✓ juridisko personu apkalpošana – līgumi, pretenzijas, citu juridisko, ar saimnieciskas darbības organizēšanu saistīto jautājumu risināšana.

Zvērinātu advokātu birojs CersJurkāns, SIA

Strēlnieku 9-4, Rīga LV-1010
СersJurkāns juridiskie pakalpojumi:: ✓ Apdrošināšana un finanses: Konsultācijas par apdrošināšanas līgumiem un banku darījumiem. ✓ Darba un ģimenes tiesības: Padomi darba līgumiem, ģimenes strīdu risināšanā. ✓ Komerctiesības: Atbalsts uzņēmējdarbībā, M&A. ✓ Nekustamais īpašums: Konsultācijas par īpašuma darījumiem, būvprojektiem. ✓ Tiesvedība: Pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās. ✓ Starptautiskās tiesības: Padomi par ES un starptautiskajām tiesībām. ✓ Juridisko atzinumu sagatavošana: Sagatavošana juridiskus atzinumus. ✓ Konkurences tiesības: Konsultācijas par konkurences jautājumiem. ✓ Publiskie iepirkumi: Atbalsts un konsultācijas publisko iepirkumu procesā.

Zvērinātu advokātu birojs Atlācis un Partneri

Rīgas 9-1, Valmiera, Valmieras nov. LV-4201
Apraksts:

Advokāti Valmierā, Rīgā. Juridiskie pakalpojumi, advokāts, jurists. Fizisko un juridisko personu maksātnespēja, mantojuma lietas, servitūti, kopīpašuma izbeigšana, juridisko personu apkalpošana, publiskais iepirkums, konkurences tiesības. Cēsis, Limbaži, Valka, Smiltene, Gulbene, Madona, Rīga, Vidzeme.

Irēna Kibelko, zvērināts advokāts

Graudu 43A, Liepāja LV-3401
Par mani: Irēna Kibelko - zvērināta advokāte ar 30 gadu pieredzi amatā. Sirdij ļoti tuvas ir civiltiesības, bērnu un ģimenes lietas, kā arī darba tiesības. Sniedzu juridisko palīdzību (arī ar dzīvokļu apsaimniekošanu saistītiem jautājumiem), gatavoju juridiskos dokumentus Liepājā, Kurzemē un citviet Latvijā. Pārstāvu tiesā personu likumīgās intereses.

Petrovs un Partneri, zvērinātu advokātu birojs

Audēju 15-4, Rīga, LV-1050
Apraksts: Advokātu birojs "Petrovs un partneri" sniedz juridisko palīdzību Latvijas un ārvalstu klientiem.
ZL.LV iesaka

Zvērinātas advokātes Daces Jenavas birojs, SIA

Hamburgas 4 - 4a, Rīga, LV-1014
Apraksts:

SIA "Zvērinātas advokātes Daces Jenavas birojs". Tiesvedība un konsultācijas ģimenes tiesībās, tai skaitā, vienošanās sagatavošana pirms laulības šķiršanas, laulāto kopīgās mantas sadale, saskarsmes tiesības ar bērnu, uzturlīdzekļu piedziņa bērnam; saistību tiesības, darījumi ar nekustamo īpašumu, kopīpašuma sadale, dzīvojamo telpu īre u.c. Ieguvusi sertifikātu par profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas apguvi bērnu tiesību aizsardzības jomā. Sertificēta mediatore kopš 2014. gada. Prakses vieta: Hamburgas iela 4-4a, papildus prakses vieta: SIA "Zvērināta advokāta Egīla Radziņa birojs", Blaumaņa iela 11/13

LM Juridiskais birojs, Rīgas centrā

Turpinām strādāt klātienē!
Brīvības 58-kab.K517, Rīga, LV-1011
Pakalpojumi: ✓ Juridiskie pakalpojumi Rīgas centrā, Brīvības ielā 58-6. ✓ Komercsabiedrību dibināšana, likvidācija Rīgā, Rīgas centrā. ✓ Firmu, privātpersonu maksātnespēja Rīgā, Brīvības ielā 58-6. ✓ Advokāta pakalpojumi Rīgas centrā, Brīvības ielā 58-6. ✓ Izbraukums pie klienta. ✓ Apkalpošana visā Latvijā.

Artura Vaišļas Madonas juridiskais birojs

Rīgas 6, Madona, Madonas nov. LV-4801
Par juridisko biroju: Artura Vaišļas Madonas Juridiskais birojs par godīgām un saprātīgām cenām sniedz juridiskos pakalpojumus un konsultācijas dažādos tiesību jautājumos!

GF AUDITS, SIA

Šarlotes 5, Rīga LV-1001
Riski.lv komanda NILLTPFN likuma subjektiem piedāvā:: ✓ Konsultācijas NILLTPF novēršanas un sankciju prasību izpildes jautājumos, tai skaitā gatavojoties NILLTPF novēršanas un sankciju prasību izpildes pārbaudei; ✓ Ārpakalpojuma grāmatveža licences saņemšanai nepieciešamās konsultācijas un palīdzību dokumentācijas sagatavošanā; ✓ Pielāgotu NILLTPF novēršanas un sankciju pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas (IKS) dokumentu izstrādi; ✓ Mācības NILLTPF novēršanas un sankciju prasību izpildes jomā, tai skaitā klientu darījumu uzraudzības un padziļinātās izpētes jautājumos; ✓ Palīdzību komunikācijā ar uzraudzības un kontroles iestādēm NILLTPFN likuma izpildes jautājumos (paskaidrojuma sagatavošana, pārsūdzība u.c.).

Pasta un kurjeru serviss, SIA, starptautiskie ekspress pasūtījumi

Akadēmijas laukums 1-141, Rīga LV-1050
Mūsu darbības pamatveidi: ✓ Dokumentu starptautiskā kurjeru piegāde Latvijā un Baltijas valstīs 1-2 dienu laikā; ✓ Dokumentu starptautiskā kurjeru piegāde uz Krieviju, Turkmenistānu, Ukrainu, Baltkrieviju, NVS un ES valstīm; ✓ Periodisku izdevumu un grāmatu starptautiskā piegāde ES un NVS valstīs; ✓ Ierakstītas korespondences piegādes pakalpojumi tieši rokās advokātu un juridiskajiem birojiem Rīgā un Rīgas rajonā; ✓ Interneta veikalu preču piegādes pakalpojumi ar pēcapmaksu Latvijā un Lietuvā.

Zvērināta advokāta G.Makarovas advokātu birojs, PS

Dārzu iela 28 – 2, Rēzekne, LV-4601
Informācija no uzņēmumu reģistra